Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Barnehagen har følgende styringsdokumenter:

  • Lov om barnehager
  • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
  • Kvalitetsplan for Stavanger kommune
  • Barnehagens årsplan

Formålsparagrafen

For å synliggjøre formålsparagrafen har barnehagen laget en film. Denne kan sees på MyKid (via link til Youtube)

Rammeplanen

Rammeplanen redegjør for barnehagens samfunnsmandat.
Barnehagen skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor sentrale begrep er omsorg, lek, læring og danning.
De ulike fagområdene preger våre planer og vårt arbeid, med hovedfokus: kommunikasjon, språk og natur
Link: Trykk her for å lese rammeplan

Kvalitetsplanen

Kvalitetsplanen ”Stadig bedre” er et politisk dokument, vedtatt av Stavanger kommune. Planen sier noe om hvilke fokusområder barnehagen bør jobbe spesielt med:

  • Språkkompetanse
  • Relasjonskompetanse
  • Tidlig innsats kompetanse
  • Interkulturell kompetanse

Les mer om Kvalitet i barnehagen på www.stavanger.kommune.no

Barnehagens Årsplan

Se mer informasjon her.

Back To Top