Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

«Partnerskap mot mobbing» er utviklet av alle barnehagene i Hundvåg bydel, samt en barnehage på Tasta.

Barnehagene vil videreutvikle den voksnes bevissthet rundt sin profesjonelle rolle samt betydningen av sitt eget arbeid for å utvikle barns sosiale ferdigheter. Hvordan den voksne reflekterer, bidrar, samt evne til å se og støtte barnet til å ta egne valg, vil være avgjørende for barnets evne til relasjon til seg selv og omgivelsene. Dette vil ha stor nytteverdi i det forebyggende arbeidet mot mobbing.

Les også mer om mobbing på udir sine sider: www.udir.no/nullmobbing

 

Back To Top