Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Historien vår forteller om gårdsdrift, dyrking og sanking i nærområdet. Bøndene var nødt til å utnytte naturen rundt gården som supplement til det som gården dyrket. Det ble sanket mat/brensel i skogen og på stranden og barna bidro. Dette har vært inspirasjon til våre avdelingsnavn (Strandskjellene og Skogskonglene). Barna på Strandskjellene og Skogskonglene beveger seg mer utenfor barnehagens område, på tur til strand og skog. Her opplever vi naturen sammen, er nysgjerrige sammen, klatrer sammen – og sanker sammen. Barnas forslag om turmål og aktivitet skal i høy grad ivaretas, les medvirkning.

Hvordan oppnå en god ”bringesituasjon” for barnet?
Å levere et barn om morgenen skal være en god opplevelse, at man med stor sikkerhet vet at barnet sitt er i de tryggeste hender.
Det er vesentlig at man fra første avskjed utarbeider et fast ritualet, noe som gir barnet forutsigbarhet om hva som skal skje:

  • Lett samtale om at mor/far må gå, men kommer tilbake senere.
  • Kos og klem før en går og vinker farvel.

Hvordan oppnå en god ”hentesituasjon” for barnet?
Etter en fin dag i barnehagen, vil det å bli hentet av mor/far være dagens høydepunkt. Gleden er stor og barnet fryder seg over gjensynet.

  • Legg bort mobilen
  • Gi barnet mye oppmerksomhet, kos og klem.
  • Prat gjerne kort med de voksne om hvordan dagen har vært etc, men kupp ikke situasjonen fra barnet – som nå utålmodig vil hjem.
  • Om du ønsker å få mer utfyllende informasjon, be heller om et eget møte hvor barnet ikke er tilstede.

Praktisk informasjon:
Det er 4 voksne på avdelingen og 19 barn. Hver barn får tildelt en primærkontakt som vil ta imot barnet/foreldre ved bytte av avdeling. I forkant har ped.leder for avdelingene som barnet flyttet fra/til ha et overføringsmøte.

Foreldresamtaler tilbys 2 ganger i året, hvor det for:

  • 3 åringene er obligatorisk på høst og frivillig på vår
  • 4 åringene er frivillig på høst og obligatorisk på vår.

Klær og utstyr:
Barnet må til enhver tid ha klær og utstyr etter årstid/temperatur. Sjekk jevnlig utstyr kurv og ta med hjem det som er skittent eller som ikke behøves. Klær bør merkes.

 

Back To Top