Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Stavanger barnehagens visjon er «Vi kan barn»

Den består av fire kompetanseområder som barnehagene i Stavanger skal ha fokus på. Disse utgjør grunnsøylene i Stavanger barnehagen. Disse er:

Relasjonskompetanse med følgende kjernekomponentene:

 • Trygghetssirkelen med fokus på barn`s behov
 • Samregulering og selvregulering hos barn
 • Den autoritative voksne

Språkkompetanse med følgende kjernekomponentene:

 • Barn`s normale språkutvikling hos en- og flerspråklige barn
 • Hvordan virker barn`s språkmiljø på språkutviklingen
 • Kartlegging av barn`s språk og språkmiljø, og bruk av kartleggingen
 • Språkstimulering i barnehagen

Interkulturell kompetanse med følgende kjernekomponenter:

 • Ressursorienterte holdninger og praksiser
 • Identitet
 • Krysskulturell oppvekst

Tidlig innsats kompetanse med følgende kjernekomponenter:

 • Dialogfremmede foreldresamtaler
 • Risiko og beskyttelsesfaktorer
 • Fra bekymring til handling

For mer informasjon om Stavangerbarnehagen: www.stavanger.kommune.no

Back To Top