Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Historien vår forteller om gårdsdrift, dyrking, sanking og fangst på sjøen. I tillegg til hva gården ga, ble det sanket mat og brensel i skog og strand. Fangst på sjøen var også et kjærkomment supplement. Dette har vært inspirasjon til vårt avdelingsnavn (Sjøstjernene).

Børesvingen barnehage er kjent for sin gode naturgruppe som barnet går i det siste året. Dette er et tiltak for å sikre en god overgang mellom barnehage/skole og for at barna skal ha noe å glede seg til det siste året i barnehagen.

Rammeplanen sier at det må legges til rette for at barn:

  • Kan ta avskjed med barnehagen på en god måte
  • Kan glede seg til å begynne på skolen
  • Oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole

Både barnehage og skole er institusjoner for omsorg, lek og læring. Barna kommer til å møte både likheter og ulikheter og her har vi et ansvar for at barnet kan møte disse ulikhetene med nysgjerrighet og tillitt til egne forutsetninger. På vårparten blir det gjennomført egne skoledager for å skape nysgjerrighet og trygge barnet til skolestart.

For å kvalitetssikre overgangen til skole har alle styrene/rektorene i Hundvåg bydel jevnlige møter.

Vi vektlegger at barna skal få gode opplevelser i naturen og det arbeides aktivt for å ivareta nysgjerrighet og undring. Vi går på tur i skog og mark, til sjøen og ut i båten vår Rosella. Barnet skal oppleve hvordan vi kan bruke naturen som ressurs ved å blant annet fiske, sett krabbeteiner, plukke bær og lage bål. Vi vil skape mestringsopplevelser som er med på å utvikle en god selvfølelse for hvert enkelt barn.

Sjøstjernene får i tillegg delta på vanntilvenning, skøytetrening og får en egen seremoni/fest som avslutning på tiden i barnehagen.

Praktisk informasjon
Det er 4 voksne og 22 barn på avdelingen.

Foreldresamtaler – tilbys 2 ganger årlig
Sjøstjernene har obligatorisk foreldresamtale på høsten og frivillig på våren

Klær og utstyr
Alle barna på Sjøstjernene får utdelt Helly Hansen allværsjakke og bukse og et fleecesett ved oppstart. Barnet må likevel til enhver tid ha klær tilpasset årstid/temperatur. Sjekk jevnlig utstyr kurv og ta med hjem det som er skittent eller som ikke behøves. Klær bør merkes.

Ansatte på Sjøstjernene barnehageåret 22/23:
Tina Erland – pedagogisk leder
Preben Erland – barne og ungdomsarbeider
Anne Christine Gjellestad – barne og ungdomsarbeider
Joar Amdal/Bente Svendsen – pedagogisk medarbeider/pedagogisk leder

Back To Top