Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagen virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.” (Barnehageloven, $3)

Barn gir uttrykk for hvordan de har det både språklig og kroppslig. Dette skal vi anerkjenne og ta på alvor. De yngste barna formidler sine synspunkter ved kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Disse må vi voksne fange opp og svare tydelig og anerkjennende på. Alle barn skal oppmuntres til å gi aktivt uttrykk for sine tanker og meninger, dette vektlegges også i FN´s barnekonvensjon.

 

Back To Top