Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Barnehagen er en viktig arena for å utvikle språk. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser og intellektet. For å sikre en god språkutvikling bør alle barn få varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Barnet må få et rikt og variert språkmiljø i barnehagen

Felles opplevelser og aktiviteter gir en unik mulighet for kommunikasjonen mellom barn. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk samtidig som de setter ord på deres inntrykk og opplevelser er av avgjørende betydning.

Back To Top