Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Visjon & Verdier

Våre verdier er med på å bygge en felles kultur, og er en rettesnor for alle beslutninger. Etablerte samarbeidsformer mellom ledelse, ansatte, styrende organer, eier og myndigheter skal reflektere verdiene.

VERDIER Er Krever Gir
1. Engasjement Begeistret omsorg Tilstedeværelse, oppmerksomhet og kjærlighet Energi og glede til seg selv og andre
2. Faglighet Dynamisk kjennskap, kunnskap og kompetanse Tilrettelegging, forpliktelser og disiplin Trygge medarbeidere, stolt over yrke, lojale til sitt fag
3. Lekenhet Åpenhjertig bevegelse i hode og kropp Nysgjerrighet, involvering Spenning, vennskap og glede, utvikling og kreativitet
4. Opplevelser Sanseinntrykk i trygge omgivelser Omsorg, deltakelse Smil og latter, utvikling og læring
Back To Top