Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Telefon:

Barnehagen:       51863390

Småspirene:       91678727

Frøkapslene:       91678728

Skogskonglene: 91678726

Strandskjellene: 91678729

Sjøstjernene:       91678730

Ved å ringe barnehagens hovednummer får du mulighet til å velge mottaker ved å trykke etter opplesers meny.

Åpningstid: 07.00-16.30

Maksimal oppholdstid er 9 timer pr. dag, j.fr. barnehagens vedtekter

Julaften/Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen stengt.

07.00                    God morgen! Barnehagen åpner

08.00-08.30       Frokost (under frokosten har vi ikke anledning

til å ta imot barnet i garderoben. Kom

rolig inn på avdeling. )

09.30                    Samling/Tur/Aktiviteter/ Lek

11.00                      Lunsj

11.30                       Lek ute/inne/soving

14.00/14.30        Ettermiddagsmat/frukt

16.30                    Ha en fortsatt fin dag! Barnehagen stenger

Ved levering forventes det at foreldrene skal hjelpe barnet i garderoben. Vi vil ha beskjed om barnet leveres etter 09.30, i.o.m. at avdelingene ofte starter med tur/aktiviteter rundt dette tidspunktet. Hvis barnet leveres etter 09.30 og avdelingen er på tur, forventes det at du/dere selv frakter barnet dit avdelingen oppholder seg.

Ved henting må personalet få beskjed før dere forlater barnehagen. Hvis barnet hentes av andre enn de “faste voksne”, vi få beskjed om dette på forhånd.

Det er ønskelig at klær og skotøy merkes. Foreldre må sørge for at det til enhver tide er tørre klær/skift til barnet.

Hver fredag tas yttertøy med hjem for rengjøring/sjekk.

Barnehagen tilbereder alle måltider; frokost, lunsj og et frukt/knekkebrødmåltid. Vi har fokus på et sunt kosthold med mat laget av gode råvarer. 60% av maten vi serverer er økologisk. Måltidet skal være en pedagogisk læringssituasjon der barnet skal være delaktig i dekking av bord, tilberedning og rydding. Dette er i tråd med rammeplanen som sier at barnet skal få kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og et sunt kosthold. Det betales kr 400 i kostpenger.

(Matpengene inkluderer også våtservitter, solkrem, kuldekrem m.m.)

Barnehagen har 21 årsverk. Vi følger lov om barnehager om pedagogisk bemanning:

En pedagogisk leder pr 18 barn over 3 år

En pedagogisk leder pr.   9 barn under 3 år.

Barnehagen holdes åpent hele året. Barnet skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret, hvorav 3 av disse skal være sammenhengende, j.fr. barnehages vedtekter.

Barnehagen har 5 planleggingsdager pr. barnehageår.

 

Planleggingsdager for barnehageåret 2022/2023

  • Tirsdag – 16.08.2022
  • Onsdag – 17.08.2022
  • Fredag – 18.11.2022
  • Tirsdag – 11.04.2023
  • Fredag – 19.05.2023

Holdes barnet hjemme pga fridag eller sykdom, ønsker vi å få beskjed om dette. Syke barn må holdes hjemme til eventuell smittefare er over (sjekk MyKid for retningslinjer utarbeidet av Stavanger kommune).

Allmenntilstanden må tilsi at barnet kan delta i alle aktiviteter i barnehagen både ute og inne.

Personalet i barnehagen er underlagt taushetsplikt. Dette innebærer at opplysningene vi får kjennskap til om personalet, barn og deres familier eller andre som har tilknytning til barnehagen er konfidensielle og skal ikke videreformidles til utenforstående.

Barnehagen har opplysningsplikt ovenfor barneverntjenesten.

Vi samarbeider med alle barnehager i bydelen. Videre samarbeider vi bl.a. med PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste), fysioterapeut, helsesøster, spesialpedagogisk team, barnevern, NAV, kirken, skoler og Stavanger kommune.

Det er tegnet ulykkesforsikring for alle barn og personal den tiden de oppholder seg i barnehagen.

Forsikringen inkluderer ikke gjenstander som briller, klær eller annet utstyr.

Barn og personal er dekket av ulykkesforsikring på turer i regi av barnehagen..

Ved fødselsdager ønsker vi å gi barnet ekstra oppmerksomhet. Flagg blir hengt ut samt barnet får en bursdagsplakat (på veggen innenfor port). Barnet får i sammen med voksen lage krone og velge hva som skal stå på menyen til lunsj. Barnet blir trukket fram på fellessamlingen (fredag) i den uken barnet har bursdag.

 

Invitasjoner til bursdagsselskap kan deles ut i barnehagen hvis alle innenfor en gruppe (f.eks samme alder, jenter/gutter ) får. Hvis kun noen barn på avdelingen blir invitert, må invitasjonen gis privat.

Det er mulig å leie barnehagen til bursdagsfeiring, barnedåp, konfirmasjon m.m. Ta kontakt med daglig leder

Back To Top