Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Børesvingen barnehage deltok i et pilotprosjekt via Stavanger kommune der vi fikk leie to el-sykler. Disse har vi nå til odel og eie i barnehagen. Syklene brukes flittig av avdelingene til å komme seg rundt både på Hundvåg og på turer til byen. Dette er kjempestas for barna og noe de ser frem til å være med på. Det er en fin måte å komme seg frem på og barna får se og oppleve mye på veien.

http://barnehage.no/nyheter/2016/10/gikk-for-rode-kors/

Back To Top