Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

IMG_6560

I januar starter sjøstjernene opp med skøytetrening i siddishallen. Skøytetreningen legger opp til gode opplevelser med glede, mestring og utvikling av balanse og koordinative ferdigheter. Det legges opp til aktiviteter som er lekpregede, men som også gir god læring og utvikling. Sjøstjernene får være med 5 ganger hver.

Back To Top