Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass
[codepeople-post-map]

Trollskogen er en skog som ble plantet på daværende militært område. Beplantingen ble foretatt i 50-årene av blant annet den troppen av kystartillieret som Johan Østbø tilhørte. Området hørte til Stavanger festning, Ulsnes og det var tyskerne som under krigen bygde festningsanlegget.

Johan Kulleseid, en pensjonist, har lagt ned en formidabel innsats for å tilrettelegge området med stier, bord, benker, permanente griller og gapahuker. Her fins attpåtil et avlukke med utedo.

http://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/trollfar-i-trollskogen-1.555997

Back To Top