Skip to content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Langøy har fått navnet fordi det er den lengste av holmene våre.

Langøy er friluftslivets øy. Med bare 10-12 fastboende familier, og kun traktor som framkomstmiddel, er det nok av boltreplass for dem som tar en tur. Det er to gamle gårdsbruk på øya, begge bygd rett etter århundreskiftet. Det nordligste gårdsbruket ble kjøpt opp av Stavanger kommune, og Lundsvågen Naturskole på Hundvåg har siden starten i 1989 brukt Langøy som ekskursjonssted. Stien fører en gjennom tunet på kommunes gård og inn i skogen bak våningshuset. Snart kommer en til noen solide grunnmurer etter tyskernes inntog på øya under andre verdenskrig. Rett ved anlegget kan en gå opp trappene av stein og betong som tyskerne bygde for å komme lett til skytestillingen på øyas høyeste punkt 23 moh.

«Bogen» er en bensintank som ligger på Langøy. Dette er en taksylinder i tegl som er fra den tiden Shell anla flere digre olje og bensintanker på Langøy. Denne virksomheten ble avsluttet i 1960. Da gikk Stavanger Skoglag inn og plantet furu og sitkagran nord for anlegget. Ryfylke friluftsråd har bygd en flott gapahuk inne i sylinderen, her kan en søke ly og tak over hodet en regnværsdag.

(Kilde: Aftenbladet)

Back To Top