skip to Main Content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

lundsvågenBøresvingen barnehage vant i 2013 ”årets dugnad” på p4 for vår drift av søndagskafeen i Lundsvågen.

Det er FAU som organiserer dugnaden. Foreldre/foresatte står dugnad en søndag hver i kafeen iløpet av året.

Overskuddet fra kafeen har blant annet blitt brukt til luer til alle barn og ansatte med logo, til å støtte Lunde skole med å bygge lavvo i Lerkeskogen med mer.

 

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Nytt-liv-i-sondagscafeen-pa-Lundsvagen-Naturskole-3121245.htmln

Back To Top