skip to Main Content
51 86 33 90 post@boresvingen.no Søknad om barnehageplass

Dette området heter egentlig Kisteneset, det er kun en liten del av det som heter Lundsvågen.

Lundsvågen naturskole, er en allsidig og annerledes skole som holder til i Lundsvågen på Hundvåg. Lundsvågen naturskole har som mål å være en ny arena der elever kan prøve ut nye roller og utvikle ny og realistisk identitet. Alle elever skal få meningsfulle oppgaver tilpasset sitt eget nivå, og oppleve mestring hver dag. Hovedmålet ved tilbudet er å få elever og voksne til å trives sammen og skape et godt og spennende læringsmiljø.

Vi samarbeider tett med Lundsvågen naturskole og drifter blant annet søndagskafeen. (Les mer) Vi får bruke området ute og tar gjerne turen innom akvariene for å studere livet i havet.

Back To Top